Діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту в медицині

Не реалізовано раніше виконано сьогодні. Вперше за останні 20 років  Державній інспекції ядерного регулювання України вдалося об’єднати зусилля найкращих експертів за напрямом радіаційного захисту при медичному опроміненні й створити Міжвідомчу робочу групу з питань радіаційного захисту у медицині.

20 липня 2018 року Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков та Виконуюча обов’язків Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підписали Наказ №297/1347, яким затверджено склад та положення про Міжвідомчу робочу групу.

Наразі вже є результати роботи експертів: 

розроблено проект спільного плану заходів з покращення стану радіаційного захисту персоналу та пацієнтів при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) – «дорожня карта» з імплементації міжнародних вимог безпеки (МАГАТЕ), законодавства ЄС, національного законодавства з питань медичного опромінення;

− запроваджено єдиний підхід до визначення поглинутої дози при дистанційній променевій терапії, що має покращити точність калібрування апаратів. Відбуватиметься це шляхом надання рекомендацій медичним закладам використовувати протокол МАГАТЕ (IAEA TRS 398);

− схвалено «Положення про організацію та проведення національного ТЛД-аудиту якості калібрування струменів апаратів променевої терапії, розроблене Державною установою «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»;

−  вивчається питання створення експертної групи спеціалістів-аудиторів, які забезпечуватимуть проведення комплексних аудитів QUATRO (аудиторських перевірок належного використання ДІВ у дистанційній променевій терапії).

«Сподіваємося, що спільна та послідовна робота експертів забезпечить приведення практики використання ДІВ у медицині у відповідність до вимог національних та міжнародних  норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки», − зазначає очільник Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту у медицині, заступник Голови Держатомрегулювання Руслана Тріпайло.

Додаткові матеріали про діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту у медицині тут.

Найбільш актуальні новини за напрямом читайте нижче.

Новини про Діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту в медицині